Tag: Sakura Miura

Giám đốc chuốc say em thư ký rồi làm thịt

Giám đốc chuốc say em thư ký rồi làm thịt

Vừa lên thành phố bị yêu râu xanh lừa

Vừa lên thành phố bị yêu râu xanh lừa

Nữ sinh dụ thầy chủ nhiệm đi khách sạn

Nữ sinh dụ thầy chủ nhiệm đi khách sạn

Vợ đi vắng, cha dượng địt con gái cả đêm

Vợ đi vắng, cha dượng địt con gái cả đêm

Thầy giáo chủ nhiệm chén luôn học sinh của mình

Thầy giáo chủ nhiệm chén luôn học sinh của mình

Mẹ đi vắng cha dượng địt con gái suốt ngày

Mẹ đi vắng cha dượng địt con gái suốt ngày

Vợ đi công tác chồng ở nhà địt em vợ cả ngày

Vợ đi công tác chồng ở nhà địt em vợ cả ngày