Mưa bão kẹt lại công ty cùng anh đồng nghiệp địt giỏi